Kötőjel

Kötőjel

A kötőjel a magyar helyesírásban szavak, szórészek összetartozásának jelölésére szolgál; rendszerint az egybeírás alternatívájaként szolgál bizonyos speciális esetekben.

Olyan szavak és szórészek közötti írásjel, amelyet egyebek közt szóösszetételeknél, a szavak tagolásában, felsorolásnál, toldalékolásnál használunk.

A nagykötőjelről a szavak és szókapcsolatok közötti többnyire lazább, alkalmi összefűzésekor beszélünk.

Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz az olyan szavakat, amelyek valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek, például: 1928–1947.

Síremléken a nagykötőjel szimbóluma mélyebb értelmet nyer:

az a vonal volt az ÉLETE.